Årsmöte 2015

Årsmötesprotokoll
Styrelsens förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Motion, justeringsmän på medlemsmöte

 

Förtroendevalda 2015

Enligt § 23 i stadgan ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag senast tre veckor före årsmötet. Det presenteras här och anslås i klubbhuset.

Förslaget innehåller några luckor och frågetecken. Hör av dig omgående till Ann Hultqvist eller Sven-Olof Nilsson om du har någon att föreslå eller själv kan tänka dig.

Styrelsen och sektionsföreträdarna arbetar tillsammans för att WSS ska vara ett effektivt segelsällskap att trivas i. Vi har många, och ibland långa diskussioner, men kan oftast bli överens om besluten. Bästa sättet att påverka hur uppgifterna ska lösas är att delta i det arbetet.

Berätta vad du tycker på bryggan, på medlemsmötena men allra helst i styrelsen/ledningsgruppen.

 

Verksamhet

Namn

Funktion

Val

Kommentar

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande 1 år till 2016  
Jan Källmark Vice ordf 2 år till 2017
Lars-Åke Larsson Sekreterare 2 år till 2017
Monica Sjöholm Ekonomiansv Kvarstår till 2016
Bo Axelsson Ledamot 1 år till 2016
Richard Nilsson Ledamot 1 år till 2016
Nils Ulmner Ledamot Kvarstår till 2016
Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 1 år till 2016  
Lars Hultquist  2 år till 2016
Stefan Westberg 2 år till 2017
Klubbhussektionen Thomas Strömberg Ordförande 1 år till 2016  
Mats Lindh Kvarstår till 2016
Östen Pettersson 2 år till 2017
Staffan Larsson 2 år till 2017
Kenneth Hansson Kvarstår till 2016
Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 1 år till 2016  
Joy Christensen Kvarstår till 2016
vakant 2 år till 2017
Christina D Petersson 2 år till 2017
Ann Karlzén Kvarstår till 2016
Marknadssektionen Jan Källmark Ordförande 1 år till 2016  
Torsten Blomgren Kvarstår till 2016
vakant 2 år till 2017
Annika Boman Kvarstår till 2016
vakant 2 år till 2017
Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 1 år till 2016  
Rolf Herrström Kvarstår till 2016
Bo Djerf 2 år till 2017
Tore Källmark Kvarstår till 2016
Jan Furemo föreslår Ann Ingemansson Hultquist 2 år till 2017
Skansholmssektionen   Ordförande 1 år till 2016  
Jan-Olov Andersson 2 år till 2017
Tommy Albinsson 2 år till 2017
Ingemar Wihlstrand Kvarstår till 2016
Christer Elmerfjord 1 år till 2016
Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 1 år till 2016  
Lämnar definitvt svar? Thomas Ragnarsson 2 år till 2017
Jan Töregård  2 år till 2017
vakant Kvarstår till 2016
2 år till 2017
Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 1 år till 2016  
Tommy Bovinder 2 år till 2017
Per-Inge Nilsson Kvarstår till 2016
Anders Viberg 2 år till 2017
Christer Lundberg Kvarstår till 2016
Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 1 år till 2016  
Arne Blomgren Kvarstår till 2016
Lennart Rundberg 2 år till 2017
Tore Lundström Kvarstår till 2016
Revisorer Bruno Blomberg Ordförande 1 år till 2016  
Ingemar Hellberg Ordinarie 1 år till 2016
Bertil Lycke Suppleant 1 år till 2016
Mats Hasselqvist Suppleant 1 år till 2016