Gästhamnsvärdar

Gästhamnsvärdar 2013

V21 Jonas Törngård 0490-30583
V22 Lars Olof Karlsson 0490-21895
V23 Monica Ohlman 0490-42680
V24 Hans Gustavsson 0490-14471
V25 Christer Reinfeldt 070-8523345
V26 Anders Ullman 0495-10925
V27 Göran Andersson 0490-18569
V28 Lars-Erik Larsson 0490-33664
V29 Ulf Österdahl 0490-83924
V30
V31 Hjalmar Åselius 0490-15397
V32 Roland Josefsson 070-6683278
V33 Bo Axelsson 0140-16366