Seglingsföreskrifter-2015

Seglingsföreskrifter Visbyseglingen

7 – 9 Augusti 2015

Arrangör WSS

S1:     Regler

 

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

 

1.5 Autopilot och instrumentering : Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna,inklusive autopilot förutsatt att de Internationella Sjövägsreglerna,kapitel B-Styrnings-och seglingsregler efterlevs.Regel 5-Utkik föreskriver…….

1.7 SRS A.4.3.b.att storm och hårdvindssegel i enlighet med ISAF Offshore Special Regulations 4.26 får användas i tillägg till övriga tillåtna segel.

S6 Tidsprogram

Start fredag EM Kl 1600 (om ej annat överenskommes vid anmälan)

Start Söndag Kl 0830

S9 Bana/Rundningsmärken.
Banan Fredag: Start enslinjen vid Skansholmen – Mål Visby
Banan söndag: I omvänd riktning mål enslinjen vid Skansholmen.
S9 b Total banlängd ca 53 M +53 M
S11 Startsystem, startlinje.
Starttiden Fredag 1600 (om ej annat meddelas vid telanmälan).Startprocedur :5 min 1 skott , 4 min 1 skott,1 min tut , start 1 skott:

d) Startlinjen i Västervik –Enslinjen vid Skansholmen.
e) Startlinjen i Visby mellan de två inre pirhuvudena i Visby hamn
g) Om start från Visby ej skett senast söndag kl 1000 inställes söndagens segling Individuell hemsegling

S12 Mållinje

Mållinjen i Visby är en tänkt linje mellan de två yttre pirhuvudena

Innan Målgång skall passage av Long : O 18 10 00 , tiden noggrannt noteras .

(detta för att i möjligaste mån slippa bli liggande i bleke)

Mållinjen i Västervik är enslinjen ost Skansholmen

S13 Banändring/Tidsbegränsning.
Söndag: Båt som ej
gått i mål senast kl 2200 räknas ha utgått

S15 Alternativa straff.
a) Med avvikelse från KSR regel 63.1 gäller att båt som bryter mot följande kan straffas med 15 minuters tidstillägg på seglad tid.
Båt som återkallas vid tjuvstart och ej återvänder.
Båt som inte kappseglar och stör båt som kappseglar.

S15 Protester.
a)
Lördag lämna protester i Visby till bitr. tävlingsledning senast 30 minuter efter protesterande båts målgång.
b) Söndag lämnas protester till Bosse Djerf snarast efter målgång dock senast kl 2230. Protestförhandlingarna börjar måndagen den 13 augusti kl 1900.
c) Någon särskild kallelse till protestförhandling utöver vad som här angivits kommer ej att ske, varför deltagarna själva får kontrollera om de eventullt är kallade till förhandling.
d) Protester och förhandlingsordning anslås på WSSW:s och WSS:s anslagstavla på vilka även resultaten av förhandlingarna redovisas (se S1.4)
e) Bestraffning enligt seglingsföreskrifterna S1.15 a sker utan förhandling och meddelas på anslagstavlan senast vid protesttidens utgång.

S16 Poängberäkning
Plaseringen i fredagens och Söndagens seglingar sammanräknas och utgör resultatet.

Om någon båt ej går i mål, belastas den med 1 poängs tillägg på sista båt i mål.

Om bara en segling genomföres,räknas den som totalresultat, Resultat beräknas enl lågpoängssystemet.

S 19 Säkerhet

Båt som utgår meddelar direkt via radio , telefon eller närliggande båt, till
tävlingsledningen.
VHF Kanal 77 till   8 SY 9524 Nirvana
Mobiltelefon. 070-
399 02 36
OBS detta är nödvändigt för att förhindra att sjöräddningen larmas i onödan
Minst två personer skall finnas ombord på varje båt.
Båt skall föra reglementsenliga lanternor enligt gällande lagar.
Ombord skall finnas:
Strålkastare eller ficklampa.
Två säkerhetsselar
Två handbloss
Hink och fast monterad pump
Flytvästar till samtliga besättningsmän.
Skepparen ansvarar i övrigt för att båten är lämpligt utrustad för seglingen.
VHF-anrop till tävlingsledningen sker på kanal 77 med anrop “Tävlingsledningen
Visby”
eller på mobiltelefon 070- 399 02 36


S1.22 Priser
Enligt WSS policy

 

 

 

 

Utskriftsvänlig version: Seglingsforeskrifter-2015