Seglingsföreskrifter-WSR-2015

Utskriftsvänlig version av  Seglingsforeskrifter-WSR-2015

Seglingsföreskrifter för Westervik Shorthanded Race

 

Tävling : Westervik Shorthanded Race, 2015

Arrangör : WSS

S1:     Regler

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.5 Autopilot och instrumentering : Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna,inklusive autopilot förutsatt att de Internationella Sjövägsreglerna,kapitel B-Styrnings-och seglingsregler efterlevs.Regel 5-Utkik föreskriver…….

1.7 SRS A.4.3.b.att storm och hårdvindssegel i enlighet med ISAF Offshore Special Regulations 4.26 får användas i tillägg till övriga tillåtna segel.

S 3:Information till deltagarna

Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som finns på WSS / Solbergsudde

S 4 :Ändringar i seglingsföreskrifterna

4:1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl 0800 samma dag som de träder ikraft

 

4:2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl 1800 dagen innan de träder i kraft.

 

S 5 : Signaler visade på land

 

5:1 Signaler visas på land i signalmasten som är belägen Öster om stora huset på Skansholmen

 

S 6 : Tidsprogram

 

S6:1 Rorsmansmöte :lördag , Kl 09.30 på Skansholmen

Första start Lördag :11.00

Första start Söndag :10.00

S 7 : Klassflaggor

1:a Startgrupp FlaggaD, 2:a Startgrupp FlaggaE, 3:dje Startgrupp FlaggaF, 4:de Startgrupp FlaggaG.

S 9 : Banan

Lördag

Alt 1.

Start – Gränsö udde- Karlman(N57 43 22- O16 54 50-Finnkarten(N57 46 24-O16 47 95)-Mål Banlängd 17 NM.

 

Alt 2 .Start-Gränsö udde-N&O Röd prick , 0,5 NM N Stickskär(N 57 43 70-O16 45 45)tages om Styrbord-Idösund-W Bussan (N 57 39 50-O16 45 80)-W&S Parolegrund(N 57 38 73-O 16 46 41)-S Fyrken(N 57 38 83-O16 49 11)-S&O Kungsgrundet(N57 41 12-O16 54 21)-O&N Västerviks angöring(N 57 44 82-O16 49 48)-Mål . Banlängd 23 NM.

Söndag

Alt 1 .

Start-Gränsöudde-N&O Röd prick(N57 43 70-O 16 45 45), 0,5 NM N Stickskär-Idösund-W Bussan(N 57 39 50-O16 45 80)-W&S Parolegrund(N 57 38 73-O16 46 41)-S Fyrken(N 57 38 83-O 16 55 13)-S&O Kungsgrundet(N 57 41 12-O 16 54 21)-Mål

Alt 2 .

Start-Gränsöudde-N&O Röd prick(N 57 43 70- O 16 45 45), 0,5 NM N Stickskär-S Örskär(N57 41 27-O 16 47 74)-Röd boj nr 2,Västerviks angöring(N 57 44 81- O 16 49 50)-mål

S 11: Starten

 Starten Lördag sker Ost Skansholmen , på en Enslinje , bestående av 2 st Vita stänger på Skansholmens östra sida.

Starten Söndag ,samma som Lördagen

S 12 : Mållinje

 S1. 1. Mållinjen är belägen på Skansholmens Östra sida , och är en enslinje , bestående av 2 st vita stänger på Skansholmens östra sida .(Samma som Startlinjen)

S 15 : Protester

 S15.1. Protester skall lämnas in till Tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång.Protesttiden är 60 minuter och börjar då de tävlande fått rimlig tid att segla in från banan. Prtesttidens utgång anslås på anslagstavlan.

S15.2 .Kallelse till protestföhandling, med tid och plats för förhandlingen,anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång.

S15.3 .Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittèn eller protestkommittèn sker genom anslag.

 S 16 : poängberäkning

Tiden för Lördagens och Söndagens seglingar , räknas samman och utgör resultatet.

Båt som ej går i mål eller kommer till start i någon av seglingarna , belastas med 1 timmes tillägg på tiden som sista båt i mål har.

Positioner på rundningsmärken

Röd prick N Stickskär Idösund :N 57 43 70- O 16 45 45

Bussan : N 57 39 50 -O 16 45 80

Parolergrund :N57 38 73- O 16 46 41

Fyrken : N 57 38 83- O 16 49 11

Kungsgrundet : N57 41 12 -O 16 54 21

Västerviks angöring : N57 44 89- O 16 55 13

Röd prick nr 2 Västerviks angöring : N57 44 81- O 16 49 50

Karlman : N 57 43 22- O 16 54 50

Finnkarten (grön prick syd):N 57 46 24- O 16 47 95

Syd Örskär : N 57 41 27-O 16 47 74

TILLÄGG TILL S9 : Banan

Alternativ bana

Vid otjänlig väderlek, kan alternativa banor användas. Detta meddelas vid rorsmansmötet.

Bana Gudingen: Start Ost Skansholmen – ost och nord Västerbådens fyr – väst Högö – väst och nord Enskär (0,3M nordväst Stora Rätö) – ost Rolsö – väst Vidö – ost Högö – nord och ost Västerbådan – mål Ost Skansholmen, (samma som startlinjen).

Bana Idö: Start Ost Skansholmen – väst Stångskär – väst och nord boj nummer 4 belägen 0,3 M ost Västerbådans fyr – väst Idö – väst grön prick belägen 0,3 M väst Klämrumpan – syd Örskär – ost och nord boj nummer 2 i position (ca 57 44,85 N, 16 49,40 O) – ost och nord grön prick ost Vålbåden

Ca (57 46,28 N, 16 47,95 O) – väst boj nummer 4 vid Västerbådans fyr – mål Ost Skansholmen,

( samma som startlinjen ).