Gästhamnssektion

Sektionens ansvar

Organisera gästuthyrning av bryggplatserna

Rekrytera gästhamnsvärdar

Informera och ta upp avgifter från gästande båtar

Ansvara för allt som rör gästande båtar v 23-33 (städning av klubbhus inklusive toa och duschar, tömma sopor, underhålla och låna ut cyklar, byta slitna gästhamnsflaggor)

Uppdatera gästhamnspärmen

Rapportera till olika register (kataloger t.ex Gästhamnsguiden)

Inköp av gästhamnskvitton och div material

Kontrollera röd/grönmarkeringen på bryggorna

Service på lånecyklar

Skapa överenskommelse med taxi

Samarbeta med bryggansvarig

Presentation av gästhamnen
Gästhamnsvärdar

130520
130520