Sök

Om du inte finner det du söker eller om du ser något fel: Kontakta webbmaster

Webbkarta
1.0 Hem
2.0 Om WSS
2.1 Presentation
2.2 Styrelse
2.2.1 Hedersmedlemmar
2.2.2 Tenntallriken
2.3 Info o kontaktuppgifter
2.4 Årsmöte
2.5 Stadgar
2.5.1 Säkerhetsarbete
2.5.2 Miljöhänsyn
2.5.3 DGPR
2.5.4 Allmännyttig och ideell
2.6 Varvsregler
2.6.1 Torrsättning med stöttor
2.6.2 Båtbottentvätt
2.7 Avgifter
3.0 Sektioner
3.1 Gästhamn
3.2 Klubbhus o materiel
3.3 Klubbmästeri
3.4 Marknad
3.5 Segling
3.6 Skansholmen
3.7 Ungdom
3.8 Varv
3.8.1 Spåret
3.8.2 Sjö- och torrsättning med truck
3.9 Veteran
4.0 Medlemssidor
4.1 Medlemmars båtar och bryggplatser
4.2 Protokoll
4.2.1 Styrelseprotokoll
4.3 Tidningen WSS-nytt
4.3.1 Foto/Film
4.4 Länkar
4.5 Städinstruktion
4.5.1 Städlista
4.6 Medlemskod till dusch och bastu
4.7 Arbetskort
4.8 Klubbkläder
5.0 Kappsegla
5.1 Onsdagsseglingar
5.2 Wiking Race
5.3 Visbyseglingen
5.4 VM/KM
5.5 Byxelkroken
5.6 Externa seglingar och träffar
6.0 Bli medlem
6.1 Avgifter
6.1.1 Bryggplatsavgifter
6.2 Medlemsansökan
7.0 Bokning
8.0 Gästhamn
8.1 Brev till blivande gästhamnsvärdar
8.2 Gästhamnsvärdar
8.3 Tvättmaskin