Visbyseglingen

Rapport från Visbyseglingen 2017

Seglingen Västervik -Visby gick ganska snabbt ,sydlig vind 4-7

m/s .målgång vid 23 tiden .Etappen vanns av Janne Källmark

Lördagens landbaserade tävling ,dragkamp vanns av Eloge

38:ans besättning i stenhård konkurrens av Contrast 362:ans

besättning.

Hemseglingen gick i VSV vind ca 13 m/s, när vi närmade oss

kusten vred vinden till nordväst och båtarna kunde sträcka mål.

Resultat :

1;a Jan Källmark S30 17,36,29

2:a Bosse Djerf Eloge 38 17,46,44

3:aArne Bernström Crown 39 18,09,09

4:a 4:a Patrik Svensson X99 18,43,11

5:a Ingemar Olofsson Contrast 362 19,26,38

6:a Johan Wintzell Lady Helmsman 2 ?

Bosse Djerf

 

.

Inbjudan som pdf
Seglingsföreskrifter som pdf

 

 

Inbjudan

 

 

Visbyseglingen

11-13 Aug 2017

 

Start fredag 11 aug Kl 1600,vid enslinjen ost Skansholmen.( är det någon som har ssvårt att komma från så tidigt , finns möjligheten att flytta fram starttiden till 1800 )

Målgång sker mellan yttre pirarmarna i Visby

Under Lördagen anordnas någon gemensam aktivitet.. Kvällen siktar vi på att äta gemensamt på någon restaurang

Hemsegling Söndag morron ca 0830,startlinje bestämmes i Visby, Målgång samma som startlinjen i Västervik.

Startavgiften , 200:- betalas i Visby

Resultatberäkning enl sammanlagd poäng (lågpoängsystemet) för båda seglingarna

 

Upplysningar och anmälan till Bosse Djerf på tel 070-3990236 alt 073 0333712

 

Är jag lite svår att få tag på, skicka gärna SMS , så ringer jag upp

Anmälan senast 8 Aug .

………………

Seglingsföreskrifter Visbyseglingen 11-13 Aug 2017

Arrangör WSS-WSSW

 

S1:     Regler

 

1.1  Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

 

1.5 Autopilot och instrumentering : Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna,inklusive autopilot förutsatt att de Internationella

Sjövägsreglerna,kapitel B-Styrnings-och seglingsregler

efterlevs.Regel 5-Utkik föreskriver…….

 

1.7 SRS A.4.3.b.att sotrm och hårdvindssegel i enlighet med ISAF Offshore Special Regulations 4.26 får användas i tillägg till övriga tillåtna segel.

S6 Tidsprogram

Start fredag EM Kl 1600 (om ej annat överenskommes vid anmälan)

Start Söndag Kl 0830

S9 Bana/Rundningsmärken.
Banan Fredag:
Start enslinjen vid Skansholmen — Mål Visby
Banan söndag:
I omvänd riktning mål enslinjen vid Skansholmen.
S9 b Total banlängd ca 53 M +53 M
S11 Startsystem, startlinje.
Starttiden Fredag 1600 (om ej annat meddelas vid telanmälan).Startprocedur :5 min 1 skott , 4 min 1 skott,1 min tut , start 1 skott:

d) Startlinjen i Västervik –Enslinjen vid Skansholmen.
e) Startlinjen i Visby mellan de två inre pirhuvudena i Visby hamn
g) Om start från Visby ej skett senast söndag kl 1000 inställes söndagens segling Individuell hemsegling

S12 Mållinje

Mållinjen i Visby är en tänkt linje mellan de två yttre pirhuvudena

Innan Målgång skall passage av Long : O 18 10 00 ,  tiden noggrannt noteras .

(detta för att i möjligaste mån slippa bli liggande i bleke)

Mållinjen i Västervik är enslinjen ost Skansholmen

S13 Banändring/Tidsbegränsning.
Söndag:
Båt som ej
gått i mål senast kl 2200 räknas ha utgått
 S15 Alternativa straff.
a) Med avvikelse från KSR regel 63.1 gäller att båt som bryter mot följande kan straffas med 15 minuters tidstillägg på seglad tid.
Båt som återkallas vid tjuvstart och ej återvänder.
Båt som inte kappseglar och stör båt som kappseglar

S15 Protester.
a)
Lördag lämna protester i Visby till bitr. tävlingsledning senast 30 minuter efter protesterande båts målgång.
b) Söndag lämnas protester till Bosse Djerf snarast efter målgång dock senast kl 2230. Protestförhandlingarna börjar måndagen den 14 augusti kl 1900.
c) Någon särskild kallelse till protestförhandling utöver vad som här angivits kommer ej att ske, varför deltagarna själva får kontrollera om de eventullt ar kallade till förhandling.
d) Protester och förhandlingsordning anslås på WSSW:s och WSS:s anslagstavla på vilka även resultaten av förhandlingarna redovisas (se S1.4)
e) Bestraffning enligt seglingsföreskrifterna S1.15 a sker utan förhandling och meddelas på anslagstavlan senast vid protesttidens utgång.

S16 Poängberäkning
Plaseringen i fredagens och Söndagens seglingar sammanräknas och utgör resultatet . om någon båt ej går i mål , belastas den med 1 poängs tillägg på sista båt i mål

Om bara en segling genomföres,räknas den som totalresultat, Resultat beräknas enl lågpoängssystemet.

S 19 Säkerhet

Båt som utgår meddelar direkt via radio , telefon eller närliggande båt, till
tävlingsledningen.
VHF Kanal 77 till   8 SY 9524 Nirvana
Mobiltelefon. 070
3990236 ,0730333712
OBS detta är nödvändigt för att förhindra att sjöräddningen larmas i onödan
Minst två personer skall finnas ombord på varje båt.
Båt skall föra reglementsenliga lanternor enligt gällande lagar.
Ombord skall finnas:
Strålkastare eller ficklampa.
Två säkerhetsselar
Två handbloss
Hink och fast monterad pump
Flytvästar till samtliga besättningsmän.
Skepparen ansvarar i övrigt för att båten är lämpligt utrustad för seglingen.
VHF-anrop till tävlingsledningen sker på kanal 77 med anrop “Tävlingsledningen
Visby”
eller på mobiltelefon 0703990236  ,0730333712
S1.22 Priser
Enligt WSS policy