Visbyseglingen

Visbyseglingen 2019

Västervik-Visby
Lätta vindar från sydost.Stiltje och lite omstart ca 20 mVisby.när vinden återkom vred den ytterligare
lite mot ost och ca 4 m/s
Resultat
1a Björn Liffner Omega 30 (dh) 11 36 10
2a Bosse Djerf Eloge 11 46 27
3a Arne Bernström Crown 39 11 48 27 4a
4a Stefan Jonsson Rival 22 12 05 00
5a Mikael Alaama S30 spec 13 33 04

Visby -Västervik
Startade i ca 10 m/s från sydväst,vinden avtog efterhand till stiltje ,som varade i ca 45 min.När
vinden äntligen återkom hade den vridit ytterligare lite mer mot väst. Ca 10 m utanför Kungsgrundet
möttes vi av en riktig kula på dryga 20 m/s , som varade i 15-20 min,avtog sedan till ca 5 m/s
Resultat
1a Bosse Djerf Eloge 10 08 25
2a Arne Bernström Crown 39 10 16 28
3a Björn Liffner Omega 30 10 46 08
4a Sterfan Jonsson Rival 22 0 10 57 29
5a Mikael Alaama S30 spec DNF
Tot resultat
1 Eloge
2 Omega 30
3 Crown 39
4 Rival 22
5 S30
Stövelkastning 1a Omega 30 , 2a Rival 22 ,Eloge 38 4a Crown 39 5a S30

Seglingsföreskrifter Visbyseglingen 9-11 Aug 2019

Arrangör WSS-WSSW

S1:     Regler

1.1  Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.5 Autopilot och instrumentering : Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna,inklusive autopilot förutsatt att de Internationella

 Sjövägsreglerna,kapitel B-Styrnings-och seglingsregler

 efterlevs.Regel 5-Utkik föreskriver…….

1.7 SRS A.4.3.b.att sotrm och hårdvindssegel i enlighet med ISAF Offshore Special Regulations 4.26 får användas i tillägg till övriga tillåtna segel.

S6 Tidsprogram

Start fredag EM Kl 1600 (om ej annat överenskommes vid anmälan)

Start Söndag Kl 0830

S9 Bana/Rundningsmärken.
Banan Fredag:
Start enslinjen vid Skansholmen — Mål Visby
Banan söndag:
I omvänd riktning mål enslinjen vid Skansholmen.
S9 b Total banlängd ca 53 M +53 M
S11 Startsystem, startlinje.
Starttiden Fredag 1600 (om ej annat meddelas vid telanmälan).Startprocedur :5 min 1 skott , 4 min 1 skott,1 min tut , start 1 skott:

d) Startlinjen i Västervik –Enslinjen vid Skansholmen.
e) Startlinjen i Visby mellan de två inre pirhuvudena i Visby hamn
g) Om start från Visby ej skett senast söndag kl 1000 inställes söndagens segling Individuell hemsegling

S12 Mållinje

Mållinjen i Visby är en tänkt linje mellan de två yttre pirhuvudena

Innan Målgång skall passage av Long : O 18 10 00 ,  tiden noggrannt noteras .

(detta för att i möjligaste mån slippa bli liggande i bleke)

Mållinjen i Västervik är enslinjen ost Skansholmen

S13 Banändring/Tidsbegränsning.
Söndag:
Båt som ej
gått i mål senast kl 2200 räknas ha utgått
S13b Banändring ,otjänlig väderlek:Ny bansträckning meddelas torsdag 8/8

 S15 Alternativa straff.
a) Med avvikelse från KSR regel 63.1 gäller att båt som bryter mot följande kan straffas med 15 minuters tidstillägg på seglad tid.
Båt som återkallas vid tjuvstart och ej återvänder.
Båt som inte kappseglar och stör båt som kappseglar

S15 Protester.
a)
Lördag lämna protester i Visby till bitr. tävlingsledning senast 30 minuter efter protesterande båts målgång.
b) Söndag lämnas protester till Bosse Djerf snarast efter målgång dock senast kl 2230. Protestförhandlingarna börjar måndagen den 12 augusti kl 1900.
c) Någon särskild kallelse till protestförhandling utöver vad som här angivits kommer ej att ske, varför deltagarna själva får kontrollera om de eventullt ar kallade till förhandling.
d) Protester och förhandlingsordning anslås på WSSW:s och WSS:s anslagstavla på vilka även resultaten av förhandlingarna redovisas (se S1.4)
e) Bestraffning enligt seglingsföreskrifterna S1.15 a sker utan förhandling och meddelas på anslagstavlan senast vid protesttidens utgång.

  S16 Poängberäkning
Plaseringen i fredagens och Söndagens seglingar sammanräknas och utgör resultatet . om någon båt ej går i mål , belastas den med 1 poängs tillägg på sista båt i mål

Om bara en segling genomföres,räknas den som totalresultat, Resultat beräknas enl lågpoängssystemet.

S 19 Säkerhet

Båt som utgår meddelar direkt via radio , telefon eller närliggande båt, till
tävlingsledningen.
 VHF Kanal 77 till   8 SY 9524 Nirvana
Mobiltelefon. 0730333712
OBS detta är nödvändigt för att förhindra att sjöräddningen larmas i onödan
Minst två personer skall finnas ombord på varje båt.
Båt skall föra reglementsenliga lanternor enligt gällande lagar.
Ombord skall finnas:
Strålkastare eller ficklampa.
Två säkerhetsselar
Två handbloss
Hink och fast monterad pump
Flytvästar till samtliga besättningsmän.
Skepparen ansvarar i övrigt för att båten är lämpligt utrustad för seglingen.
VHF-anrop till tävlingsledningen sker på kanal 77 med anrop “Tävlingsledningen
Visby”
eller på mobiltelefon   0730333712
S1.22 Priser
Enligt WSS policy