VM/KM

………………

VM/KM den 5 september
Anmälan sker via SMS till tävlingsledare Johan Alkstedt 070 2646004  senast kl 9.00 tävlingsdagen. Ange namn, båttyp och SRS-tal samt användande av flygande segel eller inte.

Vid anmälan till VM och KM 5/9 finns det möjlighet att ange SRSS-mätetal(shorthanded) om man är max två personer ombord. Om det bara är en person på båten anges också SRSS-mätetal, men skriv också ”Singel” . Nytt för i år är att vi kommer att presentera en separat prislista för ”Singelseglare”.
Det innebär att det blir fyra resultatlistor, en Total, en för WSS, en för WSSW och en för Singel. Alla startar samtidigt.

KM2020 Nedladdningsbar pdf

Seglingsföreskrifter

 

Tävling:        Västerviks- och Klubbmästerskap WSS och WSSW för kölbåtar 2020

 

Klasser:        SRS

 

 

Datum:         5 september

 

 

Arrangör:    WSSW och WSS.

 

 

  1. Regler

 

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade             i Kappseglingsreglerna (KSR) och SRS-reglerna.

 

1.2       SRS-tal enligt tabell. I annat fall uppvisande av giltigt personligt mätbrev före tävlingsstart.

 

1.3       Flygande segel (spinnaker etc.) tillåts i alla delseglingar. Om man önskar använda flygande segel anmäls detta i samband med registrering till tävlingen och gäller sedan samtliga delseglingar.

 

1.5       En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI).

 

1.6       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 

1.9       Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

 

  1. Anmälan

 

5.1       Anmälan sker via SMS till tävlingsledare Johan Alkstedt 070 2646004  senast kl 9.00 tävlingsdagen. Ange namn, båttyp och SRS-tal samt användande av flygande segel eller inte.

 

 

 

 

 

  1. Tidsprogram

 

6.1       Tid för första varningssignal c:a 10.55.

Ingen varningssignal efter kl 14.55.

 

 

 

 

 

 

 

6.2       3  kappseglingar är planerade och ingen paus i land planeras. Lågpoängsystemet enligt KSR Appendix A tillämpas.

Båt som ej deltar i en delsegling får poäng lika med totala antalet startande båtar i serien + 1.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Klassflaggor och genomförande

 

7.1                 Klass/start                          Signalflagga

                     

                      SRS                                                          D

                       

                     

 

 

                      SRS                                               T = banan seglas 3 varv

 

Orange flagga hissas när startlinjen är lagd men minst 5 min före varningssignalen.

 

  1. Kappseglingsområde

 

8.1       Skeppsbrofjärden.

 

9               Banan

 

9:1

SRS 1 och SRS 2:

Kryss-läns-bana. Gemensam startlinje utanför startkuren. Vid vissa vindriktningar kan startlinjen läggas på annan plats.

Banan seglas motsols dvs alla rundningsmärken ska tas om babord. Mållinjen behöver bara passeras vid målgång.

 

Banan seglas 2 varv.

 

 

 

 

 

 

9.2                 Om signalflagga T visas tillsammans med klassflaggan seglas

banan 3 varv.

 

9.3       Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar c:a 45 min att genomföra

 

 

  1. Märken

 

10.1     Start- och mållinje begränsas av orange bojar. Rundningsmärkena utgöres av orange bojar.

 

 

  1. Starten

 

Startprocedur enligt IKR 26 med tillägg enligt 9.2 ovan.

 

Varningssignal:       5 min före start   Klassflagga D + ev T upp     1 ljudsignal

Förberedelsesignal: 4 min före start   Flagga P upp                                       1 ljudsignal

 

En minut:              1 min före start    Flagga P ner                                      1 lång ljudsignal

 

Start:                                           0 min före start    Klassflagga ner                            1 ljudsignal

 

Enskild återkallelse                             Flagga X                       åtföljt av 1 ljudsignal

 

Allmän återkallelse                                             Första likhetstecken + 2 ljudsignaler. Ny varningssignal ges 1 min efter att likhetstecknet tagits ned.

 

 

 

  1. Tidsbegränsning

 

14.1               Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter.

 

 

 

Datum: 2020-08-23

 

Seglingssaktionen WSS/WSSW